Kontakt tlf.: +45 23 72 69 06 // sekretariat@odensefjordsamarbejdet.dk

Læs rapporten fra Kystvandråd Odense Fjord her

I Odense Fjord Samarbejdet har vi et ønske om at nytænke tilgangen til, hvordan vi kommer i mål med god økologisk tilstand i 2027. Samarbejdet er et partnerskab mellem en række offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer, der til sammen vil finde virkemidlerne til at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord.

Odense Fjord Samarbejdet er en gruppe, der lokalt vil finde og iværksætte aktiviteter i fjorden og i oplandet, som tilsammen skal få vandmiljøet i god økologisk tilstand.

I gruppen har vi interessenter inden for både erhverv, friluftsliv, natur og miljø, hvis aktiviteter sammen med økosystemernes kredsløb har indflydelse på fjordens tilstand.

Alle er vi aktive på målopfyldelse af EU’s vandrammedirektiv, men vi ønsker at løse opgaven med lokal viden og en bredere palet af aktiviteter. Det gør vi fordi, det giver flere muligheder for at forbedre tilstanden i et lokalt samarbejde, end når det alene sker gennem national regulering.

Odense Fjord Samarbejdet har en udelukkende evidensbaseret løsningstilgang. Virkemidlerne vi vil bruge, skal være fagligt velfunderede og vi vil kende virkemidlernes effekt, så vi kan sikre korrekt dokumentation af vores indsatser.

Tillige bygger samarbejdet på gensidig respekt og skal derfor tage hensyn til erhverv, natur, mennesker og de institutioner, der er i forbindelse med fjorden.

Vores grundlæggende tilgang er, at opgaven skal defineres lokalt, samtidig med at løsningerne lever op til de nationalt bestemte rammer. På den måde bliver arbejdet baseret på lokal viden om vandmiljøet i Odense Fjord. Det giver ejerskab og sikrer, at løsningerne bliver ført ud i livet.

Klik her for at læse Odense Fjord Samarbejdets årsberetninger.

Kontakt Odense Fjord Samarbejdets sekretariat

Mads Søndergaard Thomsen, Sekretariatsleder

Tlf.: +45 23 72 69 06
Mail: mst@odensefjordsamarbejdet.dk